پست 15 - the fight song

درخواست حذف این مطلب
when we were good you just closed you eyes so when we are bad we'll scar your minds نمیدونم چرا این روز ها انقدر با این آهنگ ارتباط برقرار می کنم. بعضی از آهنگ ها هستن که در 2 خط دردتو میگن .این هم از اون آهنگ هاست. اینکه یک آهنگ بتونه انقدر باهام حرف بزنه خوبه ولی کاش آدم هایی هم پیدا می شدند که بتوانند اندازه ی یک آهنگ چند خطی (مثل آهنگ های نیروانا ) حرف داشته باشند یا حداقل 2 خط از حرف هایت را بشنوند!! (درک پیشکش) پ.ن: میخواستم کتاب معرف کنم ولی فلشم گم شده است و دفتر دست نوشته هایم را هم جا گذاشته ام پوزش مرا بپذیرید